Separovanie - všeobecne - Separovaný zber Vranov n_T

TOPlist
Go to content

Main menu

Separovanie - všeobecne

 


PAPIER

Čo sem patrí:

noviny, časopisy, buletíny, katalógy, letáky, kalendáre, knihy bez väzby, baliaci papier, telefónne zoznamy, krabice, kartóny, čisté a suché papierové obaly od potravín a pracích práškov, lepenka

Čo sem nepatrí:

mokrý, mastný alebo inak znečistený papier a papierové obaly, plienky, hygienické potreby, tetrapakové obaly, asfaltový alebo dechtový papier

 
 


PLASTY

Čo sem patrí:

PET fľaše od nápojov (ich objem je dobré najprv znížiť vytlačením
vzduchu vo fľaši), tégliky, PET poháre, sáčky, fólie, igelitové tašky,
plastové obaly z hygienickych potrieb a potravín, rôzne plastové obaly

Čo sem nepatrí:

znečistené plasty a PET fľaše od nebezpečných látok, olejov a škodlivých
chemikálií, novodurové rúrky, , plastové obaly znečistené od farieb,
viacvrstvové obaly Tetrapak, molitan, linoleum, guma

 
 


SKLO

Čo sem patrí:

nevratné sklenené obaly od nápojov bez uzáverov, sklenené poháre,
nádoby zo skla bez uzáverov, tabuľové sklo, sklenené črepiny,
predmety z číreho skla

Čo sem nepatrí:

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky,
keramické dlaždice, drôtové sklo, sklenené obaly a fľaše znečistené
farbou, olejom, zeminou a pod.

 
 


KOVY

Čo sem patrí:

kovové obaly, plechovky od nápojov, kovové výrobky a súčiastky
konzervy, alobal, kovové viečka a kovové uzávery fliaš, aluminiové
viečka téglikov, skrutky, matice, klince

Čo sem nepatrí:

kovové obaly kombinované s iným obalom (obaly od zubnej pasty),
obaly Tetrapak, kovové obaly veľmi znečistené potravinami, farbou,
chemikáliami, tlakové nádoby, obaly z jedov, batérie, akumulátory

 
 


BIOODPAD

Čo sem patrí:

potravinársky odpad, ohryzky a šupky z ovocia a zeleniny, ihličie,
škrupiny z orechov a vajec, kvety, burina, tráva, konáre

Čo sem nepatrí:

iný odpad ako odpad živočíšneho  a rastlinného pôvodu

 
 


TETRAPAKY

Čo sem patrí:

Tetrapakové obaly z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov
Tetrapakové obaly je potrebné pred ich separovaním vypláchnuť
a zmenšiť ich objem vytlačením vzduchu z obalu

 
 


ELEKTRO
ODPAD


Čo sem patrí:

staré, poškodené, nefunkčné elektrospotrebiče, osobné počítače,
práčky, chladničky, vysávače, elektrické kuchynské spotrebiče,
televízory, audiotechnika a pod.

Čo sem nepatrí:

žiarovky, žiarivky, akumulátory, batérie

 
 


ŠATSTVO
TEXTÍLIE


Čo sem patrí:

staré šatstvo, textílie, látky, periny, textilné prikrývky a deky

 
 


PNEUMATIKY

( nebezpečný odpad )

Čo sem patrí:

ojazdené a inak poškodené pneumatiky z motorových vozidiel, bicyklov

 
 


ŽIARIVKY

( nebezpečný odpad )

Čo sem patrí:

žiarivky, tlejivky, výbojky, žiarovky, elektrónky

 
 


OBJEMOVÝ
ODPAD


Čo sem patrí:

odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá
používaným zberným nádobám - nábytok, dvere, okná, podlahoviny

 
 

Stiahnuť kompletný leták

 
Back to content | Back to main menu